Zeeuwsch Volkslied

Zeeuwsch Volkslied

Geen dierber plek voor ons op aard,

Geen oord ter wereld meer ons waard

Dan waar beschermd door dijk en duin

Ons toelacht veld en bosch en tuin.

Waar steeds d’aloude Eendracht woont

En welvaart ‘s landmans werk bekroont,

Daar klinkt des leeuwen forse stem:

“Ik worstel moedig en ontzwem!

Het land dat fier zijn zonen prijst

En ons met trots de namen wijst

Van Bestevaêr en Joost de Moor

Die klinken zullen d’eeuwen door!

Waarvan in de historieblaên

De Evertsen en Bankert staan:

Dat immer hoog in ere houdt

Den onverschrokken Naerebout.

Gij Zeeland zijt ons eigen land,

We dulden hier geen vreemde hand,

die over ons regeren zou

Aan onze vrijheid zijn we trouw.

Wij hebben slechts één enk’le keus:

“Oranje en Zeeland” da’s de leus!

Zo blijven wij met hart en mond,

Met lijf en ziel: goed Zeeuws, goed rond!

Casino Zeeland © 2015